DESIGNED BY JOOMLATD
Rodinný penzion v Roztokách u Prahy
Útulné a levné ubytování téměř v Praze
Rodinný penzion v Roztokách u Prahy
Útulné a levné ubytování téměř v Praze

Forecast

Who is OnLine

We have 2 guests and no members online

Levý Hradec - kolébka křesťanství a českého státu

levy_hradec

 

Místo, které můžeme bez váhání označit za první ohnisko křesťanství v Čechách a také první mocenské centrum přemyslovského státu, nehledejte na území hlavního města. Leží na území města Roztok, v jeho žalovské části, necelých deset kilometrů od severního okraje Prahy, na ostrožně vyčnívající na levém břehu nad údolím Vltavy a po staletí je známo pod jménem Levý Hradec.

 

Zmínku o hradišti zvaném Hradec či Levý Hradec najdeme už v Kosmově kronice. Na Hradci nalezl podle Kosmy za války s Lučany úkryt kníže Neklan, jeden z nástupců legendárního Přemysla na knížecím stolci. Ať již jde v případě bázlivého knížete Neklana jen o "bájné vypravování starců", anebo o historickou postavu, je archeologickými výzkumy bezpečně doloženo, že na místě Levého Hradce stávalo hradiště dříve, než se vlády v českém státě ujal první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj. První historickou událostí, kterou můžeme s Levým Hradcem jednoznačně spojovat, je pak Bořivojovo založení nejstaršího křesťanského kostela na českém území, k němuž došlo nejspíše mezi lety 882 až 884, po jeho pokřtění na Moravě.

 

levy_hradec2

 

"Druhého dne poučil (Metoděj) vévodu (Bořivoje) i s třiceti dvořany, kteří s ním přišli, o základech víry, a když podle obyčeje vykonali obředný půst, obrodil je přeposvátným pramenem křtu. A když jej ve víře Kristově plně vzdělal, dovolil mu, obohativ ho mnohými dary, aby se vrátil domů, a dal mu s sebou kněze ctihodného života jménem Kaich. Navrátivše se pak domů, usadili řečeného kněze na hrádku, jehož jméno bylo Hradec, a založili tam kostel ke cti blahoslaveného Klimenta, papeže a mučedníka, satanovi mnoho škod působíce a lid Kristu pánu získávajíce." Tolik Kristiánova legenda, dokládající založení kostela.

 

 

 

Veřejnosti slouží o víkendech také průvodcovská služba, která seznamuje návštěvníky s historií a významem prvního centra křesťanství v Čechách.
Zájemci o poskytnutí průvodcovské služby si mohou domluvit prohlídku mimo víkendy s panem Františkem Měchurou (606 245 198). V turistické sezóně, tj. od května do září, se provádí bez objednání v sobotu a neděli, od 10 do 18 hod., kromě doby trvání mše, tj. v So, 14 - 15 hod. Vstupné činí 20,- a 10,- Kč, možnost zakoupení turistických známek, pohlednic a jiných suvenýrů

Další podrobné informace z historie Levého Hradce najdete na www.levyhradec.cz a http://levyhradec.peplum.cz 

 

TOP